Servis i rezervni delovi

SERVIS – REZERVNI DELOVI

SERVIS - REZERVNI DELOVI

Poslovna politika INDENNA KRAN je da sa svakim kupcem naše opreme ostanemo u kontaktu u smislu praćenja rada, redovnog servisiranja, brzog i adekvatnog reagovanja u slučaju zastoja i snabdevanja rezervnim delovima.

INDENNA KRAN poseduje  sopstvenu servisnu službu sa stalno zaposlenim kvalifikovanim serviserima, operativnim zalihama rezervnih delova i servisnim vozilima za brzu intervenciju.

Naša servisna služba obavlja sledeće:

  • Vršimo servisiranje i obezbeđujemo orginalne rezervne
    delove za dizalice sledećih proizvođača:

1. SWF – Krantechnik
2. Liftket Hoffman
3. GIS LIFTING AND CRANES TEHNOLOGY
4. KONECRANES

  • servisiranje mašinske opreme
  • servisiranje elektro opreme
  • rekonstrukcija i modernizacija opreme
  • zamena sistema elektro napajanja
  • uvođenje sistema daljinskog (radijskog) upravljanja dizalica

Servisiranje i održavanje dizalica obavljamo na dva načina:

PREMA UGOVORU O REDOVNOM GODIŠNJEM PREGLEDU
Godišnji ugovor omogućava preventivno servisiranje, što smanjuje mogućnost iznenadnog kvara. Zavisno od ugovora, izrađujemo plan servisiranja i planiramo nabavku rezervnih delova.

NA POZIV KUPCA (KORISNIKA) NAŠE OPREME

Na poziv kupca, dajemo usluge redovnog i vanrednog pregleda ili obavljamo hitne intervencije.

PREDNOSTI INDENNA SERVISA:
– brz odziv
– fleksibilna organizacija
– redovna edukacija
– dobra opremljenost
– profesionalan kadar sa višegodišnjim iskustvom servisa i montaže
– servisiranje opreme drugih proizvođača